top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Förtydligande kring PM "Information avseende försäljnings- och orderläge för Hoodin AB"

Updated: Oct 16, 2020

Tidigare under torsdagen den 8:e oktober 2020 publicerade Hoodin ett pressmeddelande avseende försäljnings- och orderläge. Med detta pressmeddelande ges nu ett kompletterande förtydligande.
Sammanfattning och bakgrund

Hoodin AB erbjuder en tjänst för automatiserad bevakning av digitalt innehåll, med lösningar anpassade mot unika behov inom vissa branscher. De två branscher som Hoodin fokuserar mest på är Pharma och Medtech. För branschen Medtech föreligger en större förändring då ett nytt regelverk införs den 26:e maj 2021, kallat Medical Device Regulation (MDR). I och med införandet av MDR så åläggs en stor del av företagen inom Medtech att bedriva Post Market Surveillance, vilket är bevakning av sina produkters och teknikområdes omnämnanden och väsentliga nyheter som kan påverkas produktens ställning på marknaden. Detta regelverk skulle trätt i kraft den 26:e maj 2020, men blev framflyttat ett år på grund av COVID-19.


Förtydligande

Förtydligandet avseende försäljning innebär att vi med den tidigare pressreleasen ville informera att försäljning av licenser nu kommit igång och att marknaden är mogen inom Medtech och den lösning som Hoodin erbjuder för användningsområdet Post Market Surveillance. Vi ville även informera om att försäljning mot användningsområdet Pharmacovigilance nu kommit igång. Jämfört med våren 2020, då försäljning av licenser till användningsområdena Post Market Surveillance och Pharmacovigilance mer eller mindre uteblev helt, så har totalt 6 nya kunder och licenser aktiverats den senaste månaden. Varav vi kunde berätta om två av dem som cases i det föregående press meddelandet.


Vi vill även ge ett förtydligande avseende informationen om vad som avses med en ökande trend. Som det tidigare pressmeddelandet informerade om så väljer många kunder som vill använda Hoodin för Post Market Surveillance eller Pharmacovigilance att föreskriva en användning av Hoodin efter att de testat, verifierat och utvärderat plattformen. En föreskrivning måste inte innebära att en order omvandlas till aktiverad licens då avtal ej ingåtts, men från Hoodins sida har vi startat projekt och förberett licenser för dessa kunder som är avsedda att aktieras vid ett givet framtida datum enligt kundföretagets önskemål.


Den trend som informerades om i dagens tidigare pressmeddelande innebär att vi noterat en ökning i antalet förfrågningar för att testa Hoodin som tjänst och att det totala antalet företag inom branscherna Medtech och Pharma med avsikt att använda Hoodin för Post Market Surveillance eller Pharmacovigilance nu uppgår idag till 48 st företag, då inräknat företag som är kunder till partners.


Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering den 8:e oktober 2020.


För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 79-335 76 58 E-post: info@hoodin.comComments


bottom of page