top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Fem frågor till Hoodins VD, Marcus Emne, angående rapporten för det första kvartalet 2021

Efter publicering av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2021 så har Hoodin fått in ett antal frågor och fem av dem besvaras här av Hoodins VD, Marcus Emne.
FRÅGA 1 ”Införandet av MDR börjar närma sig med stormsteg men det syns inte i omsättningen. Omsättningen ligger för kvartalet kvar på samma nivå som de senast 4 kvartalen. Vad beror detta på?”

Svar - Det beror främst på att de företag inom Medtech som behöver anpassa sig till MDR först anpassar sina processer, rutiner sin organisation för att kunna efterleva kraven och därefter väljer och aktiverar olika verktyg och tjänster som behövs för att kunna efterleva kraven så effektivt som möjligt. Ingen vill investera tidigt med risk för att det eventuellt skulle kunna komma ”late changes” i regelverket. Nu är allt klart och vi ser att det skapas standards för hur man ska bedriva post market surveillance (vilket är den del av MDR som Hoodin levererar till) som i sin tur betyder att företagen från och med nu kommer att vara mer och mer aktiva i sin jakt på och vilja i att investera i smarta verktyg.


FRÅGA 2

”Från och med januari har ni börjat presentera er pipeline av antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar. Kan du förklara begreppet pipeline och vad det innebär lite närmare?”

Svar - Det följer svaret på första frågan i ett stort avseende. I och med att företag inom Medtech påbörjade sin anpassning inför MDR så har vissa på ett relativt tidigt stadie sett sig om efter lösningar och vi har så klart varit oerhört aktiva på marknaden för att nå fram till sk ”early adopters” för att sälja in Hoodin som ett verktyg som kraftigt effektiviserar arbetet med post market surveillance. De företag som via oss eller via partners har testat och utvärderat Hoodin och som återkommit med ett positivt svar om framtida användning, läggs in i pipen som förväntade licenser inom en 12-månadersperiod.


FRÅGA 3

”Du nämner i VD-ordet att ni nu har en total pipeline om 339 licenser. Vad kan vi utifrån din förklaring av begreppet pipeline förvänta oss att det innebär?”

Svar - Man skall förvänta sig precis samma som vi gör internt, vilket är att vi inom en 12-månadersperiod kommer se dessa licenser aktiverad och att de löpande genererar en intäkt som ca 1 300 kr per månad.


FRÅGA 4

”Ni har släppt en ny version av plattformen under kvartalet. Kan du beskriva denna version och skillnaderna mot den tidigare versionen mer i detalj?”

Svar - Det är enormt stora skillnader. Vårt utvecklingsteam har gjort en helt fantastiskt arbete med att bygga ett lättanvänt interface på en relativt avancerad teknologi. Hoodin är nu en plattform som mer lämpar sig som en SaaS där användare helt på egen hand kan sätta upp bevakning av digitalt innehåll, skapa rapporter och även bygga upp sk insights-hubs vilket är siter som de bjuder in kollegor till där allt bevakat och inhämtat innehåll kan delas och kommenteras. Vi har fått mycket fin feedback från marknaden kring nya versionen av Hoodin och det känns kul att ett relativt lite bolag från Malmö knäpper större drakar på näsan med mer modern och användarvänlig mjukvara.


FRÅGA 5

”I februari löpte nyttjandeperioden för teckningsoptionerna som erhölls vid nyemissionen hösten 2019 ut. Endast cirka 3,6% av de utestående teckningsoptionerna utnyttjades. Vad innebär detta för bolaget och kommer vi få se en nyemission inom kort?”

Svar - För bolaget innebar det så klart att kapitaltillskottet blev avsevärt mindre än vad det skulle kunna ha blivit. Men Hoodin har stark soliditet och god kassa så vi klarar oss fint genom att vara ännu smartare och använda våra resurser och vårt kapital på det mest effektiva sätt som vi bara kan. Med det sagt så ser jag inte att det finns något behov av att genomföra en nyemission för att stärka kassan avseende normal drift. Om vi skulle genomföra en emission inom närtid så skulle det i sådant fall endast vara i form av att vi vill göra ett förvärv eller liknande.


------------

Vi har tidigare även producerat en filmad version av svaren men för stunden är Marcus fullt uppbokad i aktiviteter inom försäljning och kunde inte avsätta tid för filmning. Vi hoppas att kunna få låna honom för filmning efter nästa rapport och efterföljande frågeställning.

Comments


bottom of page