top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Fokus på strategiska partners och mer AI

Efter april månad noteras en marginell nettoökning i pipeline jämfört med föregående månad. Ökningen för perioden beror dels på att företag inom Medtech visar en ökad efterfrågan på att investera i verktyg som effektiviserar deras arbete med att bevaka och hämta in information / data, men även som ett resultat och ökat intresse av Hoodin efter lanseringen av Ai driven funktion för att analysera och summera resultatet från bevakningar. Efter perioden så sammanställs nettoökningen till ca 2,3% för affärsområdet Life Science.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.April 2023 - Life Science (Ackumulerat )


Under perioden var nettoändringen av antalet licenser som förväntas användas de kommande 12 månaderna cirka 2,3 procent mer jämfört med månaden innan och ökade från 1842 till 1885. Under perioden bearbetades främst företag där det finns etablerade dialoger men även en ökande inflöde av nya dialoger jämfört med månaden innan.April 2023 - Övriga industrier (Ackumulerat )


Inom övriga industrier noteras ingen förändring för perioden och står kvar på 128. Lösningar från Hoodin som riktas gentemot övriga industrier är lösningar för Software, Public Sector, Finance och Tourism. Vi har under perioden lagt mest focus på life science vilket resulterar i mindre rörelser i pipeline.”Under april har vi fortsatt arbetet med att bearbeta marknaden för att introducera hur Hoodin kan använda AI för att sammanfatta, analysera och översätta information som kunder bevakar. Gensvaret är fortsatt positivt och vi har under våren haft nära dialoger med både kunder och experter avseende kommande version av Hoodins plattform där AI blir en allt mer väsentlig komponent. Vi kommer under året att lägga stor fokus på att implementera mer AI driven funktionalitet i plattformen och det kommer att lösa många problem. Dels kommer kunder få bättre hjälp med att skapa korrekta bevakningar och dels kommer det innebära att personal från Hoodin kan avsluta affärer med mindre investerad tid.


Denna uppdaterade och AI fokuserade version av Hoodin är något som både jag och marknaden ser fram emot!” Marcus Emne, VD Hoodin


Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.


Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page