top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin lanserar unik teknik för vigilance / Post Market Surveillance inom Medtech

Idag den 27:e april 2022 meddelar Hoodin AB att man lanserar en ny teknik som funktion i sin plattform (Hoodin). Tekniken och funktionen benämns ”Data Feeds”, där grunden i tekniken bygger på att analysera en digital källas (databas, websida etc) innehåll och presentera resultat med data och relaterad information till genererad data. Den version som nu lanserats är designad för Medtech och de krav som ställs inom EU MDR / IVDR avseende bevakning av rapporterad bieffekter, vilket i branschen kallas Adverse Events eller Incident Reports.
Hoodin har sedan en längre tid haft sikte på att lösa de behov som uppstår i och med regelverket MDR och IVDR som trädde i kraft den 26:e maj 2021. Tiden efter att regelverket trädde i kraft har kantats av att branschen försökt bilda praxis kring regelverket och företagen inom Medtech har påbörjat anpassning av processer och verktyg för att efterleva de nya regelverken. Under denna period har Hoodin arbetat nära både expertis, partners och företag på marknaden för att säkerställa att Hoodin följer de nya praxis som skapas och vidareutvecklas för att kunna användas av alla företag inom Medtech, stora som små, start ups som stora giganter.


“Hoodin är sedan tidigare unika på så vis att vi kan tillgodose och automatisera en stor del av de behov som finns kring vigilance / Post Market Surveillance inom Medtech och regelverket MDR / IVDR. Under våren har praxis inom branschen växt fram och detta har vi efterfrågat under lång tid då få företag kunnat ta beslut då de inte varit helt säkra på hur de ska gå tillväga för att bäst efterleva kraven. Men nu finns praxis på plats och vi har noga följt utvecklingen för att utveckla och anpassa Hoodin som det mest effektiva verktyg för vigilance och PMS.


Data feeds for Vigilance / PMS gör det arbete som tar en människa mellan 20 till 30 timmar på mindre än 15 minuter. Det som är ännu mer anmärkningsvärt och värdefullt är dessutom att Hoodin håller en högre kvalitet i resultatet jämfört med insamling av data som gjorts manuellt. En robot blir aldrig trött, är inte påverkad av personliga preferenser eller påverkas av oannonserade avbrott i arbetet. Innan lanseringen så har Data Feeds for Vigilance / PMS testats och utvärderat av några av de främsta experterna i branschen och resultatet har varit mycket tillfredsställande. Med Data Feeds på plats så har vi nu en mycket stark position där alternativen till Hoodin helt enkelt innebär högre kostnader och högre risk / sämre kvalitet.” Marcus Emne, VD Hoodin AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58

Comentarios


bottom of page