top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin tecknar strategiskt partneravtal med Fineltec

Idag den 22:a april 2022 meddelar Hoodin AB att partnerskap tecknats med Fineltec. Med huvudkontor i Helsingfors är Fineltec är ett av Finlands ledande företag avseende tjänster och rådgivning till företag inom life science samt att de levererar tjänster och produktion till branscher så som försvarsindustrin, IoT och energi.Hoodin är en ledande plattform för specialiserad intelligence och en väsentligt del i bolagets strategi är att etablera ett starkt och internationellt partnernätverk. En partner använder i regel Hoodins plattform för att effektivisera sitt egna erbjudande gentemot befintliga och nya kunder samt att de även implementerar Hoodin hos kund för eget användande eller genom integration i egen mjukvara. Fineltec kommer initialt att erbjuda Hoodin som ett komplement i sina existerande tjänster där de hjälper företag…


“Fineltec kommer att bli en viktigt partner till oss och vi är oerhört glada att påbörja ett nära samarbete med ett av nordens ledande företag inom tjänster riktade till företag inom Life Science. Fineltec erbjuder tjänster till andra mycket intressanta branscher, så som försvars- och säkerhetsindustrin, energisektorn och IoT. Alla dessa branscher är högaktuella för Hoodin och jag ser fram emot att vi tillsammans med Fineltec även breddar vårt gemensamma erbjudande mot dessa branscher i framtiden. Med Fineltec delar vi ambitionen att leverera högkvalitativa tjänster och skapa tydligt värde för företag genom effektiv och smart intelligence och vi delar även tydligt fokus på tillväxt och att ny teknologi skapar konkurrensfördelar.


Tillsammans med Fineltec ser vi goda möjligheter att fortsätta växa på den nordiska marknaden med deras ytterst kompetenta personal, aktiva marknadsföring samt tydliga mål om att bli ett av nordens största tjänsteföretag inom life science och andra branscher.” Marcus Emne, VD Hoodin AB


”In times where the amount of data and information grows to levels where it is no longer possible for a human being to monitor, sort and manage the information we see that Hoodin is the answer to many companies pains and challenges. We are happy to partner up with Hoodin and we have high expectations to grow together with Hoodin for a long time. With Hoodins platform, and their professional approach we will make it easier, for ourselves and for our customers, to stay on top of things on such as e.g. post market surveillance and worldwide regulatory updates.” Jonas Hinkkanen, Head of Medical Device Business Solutions, FineltecFör mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.


Om Fineltec

Fineltec är en fullservicepartner inom life science, defence, automation, IoT m.m och erbjuder kompletta lösningar från R&D till produktion. Inom life science erbjuder de bland annat affärslösningarna för att deras kunder kan nå sina mål snabbt och effektivt, samtidigt som de till fullo uppfyller alla lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Fineltec erbjuder ett komplett utbud av tjänster från första marknadstillträde till produktionsanläggningar i EU, hela vägen till att ta hand om kunders övervakningsaktiviteter / intelligence för eftermarknaden, i enlighet med EU MDR.


Kort fakta om Fineltec:

• Huvudkontor i Helsingfors.

• Produktioner i Finland och Estland.

• Omsättningsberäkning för 2022 är 17 MEur.

• Anställda ca 100 personer.

• Kunder utgörs bland annat av; KONE, ABB, Hella, EKE, Fujitsu, Wärtsilä m fl.


https://fineltec.fi/


bottom of page