top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Nya partners och samarbeten i Storbritannien

Hoodin AB (Publ) meddelar idag att bolaget ingått samarbete med Bluefinch Medical och Medic Pro Ltd i Storbritannien.
Hoodin har nu ingått partnerskap och samarbete med två företag som är verksamma i Storbritannien och som erbjuder konsultativa tjänster till företag som är verksamma inom Pharma och Medtech. De båda företagen har en kundbas som dels täcker företag baserade i Storbritannien, men även en hel del kunder internationellt.


”Jag är mycket glad över att vi nu ser snabba affärsresultat från det arbete som vi startade här i UK under den senare delan av 2020. Att vi idag ingår partnerskap och samarbete med Bluefinch Medical och Medic Pro Ltd är ett starkt kvitto på att Hoodin har ett högt kommersiellt värde. Att välrenommerade företag som Bluefinch och MedicPro väljer att satsa på Hoodin är glädjande och samtidigt bra referenser inför vår kommande tillväxtresa här i UK”. Nickolas Wells - Manager UK, Hoodin


Hoodin har stor potential som ett dataanalysverktyg för att skapa värde till våra etablerade tjänster inom regulatory och testning. Vi ser mycket fram emot framtida result från detta samarbete.” Matt Taylor - Director, Medic Pro Ltd


"Vi är verkligen redo att nu utforska alla möjligheter att använda Hoodins tidsbesparande plattform för bevakning av digitalt innehåll, för våra egna tjänster och för våra kunder inom läkemedelsbranschen." Vincent Wek - Director, Bluefinch.

Av konkurrensskäl kommenteras inte specifika partneravtal i övrigt. För tillfället anses inte ett nyligen ingånget partneravtal vara av väsentligt finansiellt värde på kort sikt, utan är en del av Hoodins fortlöpande och normala verksamhet. De partners som Hoodin ingår avtal med bedöms ha en framtida potential om att driva försäljning av minst 20 licenser över en 12 månadersperiod. Varje licens har ett årligt intäktsvärde av ca 16 000 kr. Hoodin erbjuder en digital tjänst och plattform för automatiserad bevakning av digital innehåll och erbjuder versioner av tjänsten som är anpassad för olika branscher och dessa branschers unika behov. En väsentlig del av Hoodins marknadsstrategi är att bygga upp ett starkt globalt nätverk av parters, som i sin tur använder Hoodin i sina egna leveranser till kunder eller förmedlar licenser till sina kunder.


För mer information om Medic Pro Ltd: https://www.medicpro.london/


För mer information om Bluefinch: https://www.bluefinchmedical.com/För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com

Comments


bottom of page