top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Omvärldsbevakning - använd det rätt och bli en vinnare

Updated: Jan 16, 2020


Hur viktigt är omvärldsbevakning?

Om du är medveten om hur viktigt omvärldsbevakning är, men har inte någon bra lösning på plats så är du i gott sällskap. 90 % av de 500 största företagen i världen lägger mycket resurser på omvärldsbevakning, och management är rörande överens om att det aldrig har varit viktigare att hålla sig uppdaterad om vad som händer i världspolitiken, nya vetenskapliga och populärkulturella råd och rön, på marknaden, avseende konkurrenterna och leverantörerna. För att skapa och behålla konkurrenskraft är det nödvändigt att vara proaktiv och hålla sig informerad. Dock kan det tyckas som en överväldigande och en mycket tidskrävande uppgift. För många företag är det svårt att hitta tid och resurser för omvärldsbevakning. Men det behöver inte vara så, tvärtom, robotar kan göra jobbet och du analysen för bättre beslutsfattande.

Hoodin för omvärldsbevakning

Vad är omvärldsbevakning?

Det finns olika definitioner och på Hoodin väljer vi att definiera omvärldsbevakning som "En aktiv och ständigt pågående process där företag och organisationer bevakar ny information avseende de perspektiv som har störts påverkan avseende strategiska och operativa beslut".

Aktiviteterna utförs för att kunna skapa en uppfattning om vår omvärld och hur den påverkar företaget på kort och lång sikt samt var det finns nya affärsmöjligheter eller påtagliga risker.

Hur skiljer sig omvärldsbevakning från mediebevakning?

Just var information samlas in från och vad den används till, är var vi anser att omvärldsbevakning skiljer sig från mediebevakning. Omvärldsbevakning sträcker sig längre än till att bevaka redaktionella och sociala medier. Dessa två förväxlas ofta, både av organisationer som pratar om sin verksamhet samt återförsäljare och konsulter som erbjuder tjänster gällande det ena eller andra.

Hur bedriver man effektiv omvärldsbevakning?

Det finns många olika mjukvarulösningar och digitala verktyg som ämnar att förenkla både omvärldsbevakning och mediebevakning. Som köpare finns flertalet val, som t ex Meltwater, Cision eller M-brain. De nämnda tjänsterna är tjänster som främst lämpar sig för mediebevakning. Så hur ska man resonera för att skapa effektiv omvärldsbevakning?

1. Första och viktigaste steget är att klart och tydligt definiera vad man önskar för resultat. Om ambitionen t ex är att kunna bevaka egna och konkurrerande produkter så ger det en tydlig fingervisning om vad man skall välja.

2. Andra steget är att definiera ur vilka perspektiv man vill bevaka sin produkt. Om den omnämns i nyhets och sociala medier, om den rapporterats eller omtalats som problematisk, om det finns ny teknik eller trender som kommer påverka produktens framtida eller omedelbara konkurrenskraft samt patent som även de kan påverka produktens framtida position på marknaden.

3. Tredje steget är att definiera hur informationen skall användas för att skapa affärsvärde. Många av dagens system för nyhetsbevakning samlar in länkar till artiklar där det område man bevakar är omnämnt. Problemet med det är att det är svårt att distribuera resultatet internt samt bearbeta innehållet för att det ska bli "actionable". För att information skall kunna användas för beslutsfattande räcker det inte med att vidarebefordra en samling länkar. Den som fattar besluten behöver ta del av informationen, interna kommentarer samt grafik som visar hur bevakningsprojektet fungerar.

Hur Hoodin bidrar till effektiv omvärldsbevakning

Skillnaden mellan Hoodin och andra system är att Hoodin som plattform utgår från tre ledord;

RELEVANS - Innehåll som hämtas in måste vara relevant för för varje unikt företagssyfte. Att bevaka en produkt på tusentals nyhetskällor är inte svaret på relevans, det genererar ett brus. Enligt mätningar som Hoodin genomfört så blir upp till 80% av resultatet vid nyhetsbevakning irrelevant på grund av att produktens namn förekommer i andra kontexter eller sammanhang än de som företaget förväntat sig. Nyhetsmedier är oftast inte de källor som förmedlar information relaterat till en viss produkt. Däremot finns det nishmedier, databaser med publikationer och journaler, patentdatabaser m.m som innehåller helt avgörande information för en produkts framtida utveckling och försäljning. Med Hoodin som system skapas relevans genom att varje företag väljer ut de unika källor som bäst passar ändamålet, samt att Hoodin bevakar avsevärt mer än enbart nyhetsmedia. Varje lösning från Hoodin är anpassad efter den bransch som kunden befinner sig i. På så vis anpassas även val av källor som kan bevakas.

EFFEKTIVITET - Som användare av ett system för omvärldsbevakning vill man kunna använda resultatet på ett enkelt och smidigt sätt. Med Hoodin kan användare enkelt bjuda in kollegor för att dela med sig av inhämtad information, kommentera och gradera innehållet. Investering i system för omvärldsbevakning handlar om att spara in tid, den tid det skulle ta att bevaka manuellt. Därav lägger Hoodin hög vikt på att UX skall hålla högsta nivå.

RESULTAT - För Hoodin är inte ordet resultat betingat med resultatet från själva bevakningen. Resultat för Hoodin innebär att varje kund skall kunna skapa nya affärsvärden och enkelt kunna mäta resultatet från användning av Hoodin jämfört med andra alternativt. Resultat i form av lägre kostnader, besparing av tid, samt att beslut fattas på information som delats till samtliga beslutsfattare.

Tveka inte att kontakta oss för att få veta mer. Vi erbjuder alltid 30 dagars gratis test!

Ha en härlig sommar!

Marcus Emne

bottom of page