top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Ökande pipe och positiv respons av Hoodin + AI


Efter mars månad noteras den största nettoökning i pipeline sedan november förra året. Ökningen för perioden beror dels på att företag inom Medtech visar en ökad efterfrågan på att investera i verktyg som effektiviserar deras arbete med att bevaka och hämta in information / data, men även som ett resultat och ökat intresse av Hoodin efter lanseringen av Ai driven funktion för att analysera och summera resultatet från bevakningar. Efter perioden så sammanställs nettoökningen till ca 4,6% för affärsområdet Life Science.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.
Mars 2023 - Life Science (Ackumulerat )

Under perioden var nettoändringen av antalet licenser som förväntas användas de kommande 12 månaderna cirka 4,6 procent mer jämfört med månaden innan och ökade från 1762 till 1842. Under perioden bearbetades främst företag där det finns etablerade dialoger men även en ökande inflöde av nya dialoger jämfört med månaden innan.

Mars 2023 - Övriga industrier (Ackumulerat )

Inom övriga industrier noteras ingen förändring för perioden och står kvar på 128. Lösningar från Hoodin som riktas gentemot övriga industrier är lösningar för Software, Public Sector, Finance och Tourism. Vi har under perioden lagt mest focus på life science vilket resulterar i mindre rörelser i pipeline.”Bra fart i det mesta under mars månad även om nyheten kring Ai kom sent under perioden så har den en bidragande orsak i det ökade intresset kring Hoodin som verktyg för att bevaka eftermarknaden inom life science. Vi har under perioden även startat flertalet projekt tillsammans med partners, bland annat med en amerikansk partner som under senvåren kommer att introducera Hoodin till alla sina kunder, viket för sig om ca 80 företag. Liknande kampanjer har vi haft för avsikt att även genomföra tidigare, men pga de oklarheter kring MDR som förekommit under 2022 så har de varit svåra att genomföra.


Det har varit ett mycket positivt gensvar avseende lanseringen av vår AI modul för att analysera, summera och översätta (översättning av innehåll från alla språk till engelska) och vi är övertygade om att vår första steg in i AI världen kommer ge en ännu mer stärkt position på marknaden” Marcus Emne, VD Hoodin


Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.

Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page