top of page
Gradient%20Arrow_edited.png

All news

Kommuniké från Stämman

Vid årsstämma i Hoodin AB (publ) den 21 maj 2019 fastställdes resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018. Styrelseledamöterna...

INBLICK #5 släpps idag, 4/6

Den femte delen i Hoodins kommunikationskoncept INBLICK finns idag tillgängligt på www.hoodin.com I detta avsnitt av INBLICK hör vi VD,...

bottom of page